mixér ako presunúť kameru na zobrazenie


Odpoveď 1:

Stredné tlačidlo myši otáčať.

Shift + stredné tlačidlo myši na posunutie.

Ctrl + prostredné tlačidlo myši pre zväčšenie (podržaním Ctrl + MMB, pohybom myši hore pre zväčšenie a nadol pre oddialenie). Prípadne môžete koliesko myši priblížiť a oddialiť.

Alt + prostredné tlačidlo myši pre prepnutie do jedného z mnohých ortografických pohľadov (podržaním Ctrl + MMB, pohybom myši doľava, doprava, hore, dole pre rôzne ortografické pohľady). Prípadne môžete použiť číselné tlačidlá na numerickej klávesnici: 1 pre čelný pohľad, Ctrl + 1 pre zadný pohľad, 3 pre pravý pohľad, Ctrl + 3 pre ľavý pohľad, 7 pre horný pohľad, Ctrl + 7 pre spodný pohľad, 5 pre perspektívny pohľad , 0 pre zobrazenie fotoaparátu.

Numpad „.“ kláves alebo Ctrl + Numpad „.“ kláves na vycentrovanie pohľadu na vybrané objekty.

Shift + C vycentruje pohľad na všetky objekty na scéne.