ako sa povie gauč v španielčine


Odpoveď 1:

Ahoj. Como esta, mijo? Te portas bien? Esta creciendo, papasito. (Hej, ako sa máš, synak? Si dobrý? Vyrastáš, oci)

Pššššš. Bez kvetov. Ven aqui, mijo. Odvzdušnite žiadne kvety. Escucha a tu papi. (Psst, synu, neplač. Poď sem, synu. Poď sem, neplač. Počúvaj svojho otca.

Mijo. Nie, es malo. Es el cuco. Te va a pegar. El cuco, mijo. Quiere pegarle a tu mami. Vente, papasito. (Syn, nie. Je zlý. Je to boogeyman. Trafí ťa. Boogeyman, syn. Chce poraziť tvoju matku. Poď sem, oci)


Odpoveď 2:

A. La muerte es segura, la vida no- smrť je istý život nie je

B. Para proteger a las ovejas hay que matar al lobo y sólo un lobo puede hacerlo

Na ochranu oviec musíte zabiť vlka a to môže urobiť iba vlk

C. Ahora usamos ésto, el poder del cerebro. Teraz to používame. Sila mozgu

D. King kong je v porovnaní so mnou nič. King kong es nada comparado conmigo

E. Otázka nie je to, čo viete, ale môžete dokázať

La cuestión no es lo que sabes sino lo que puedes demostrar

F. Cuando matas a alguien en servicio, el muerto será tu esclavo en el más allá

Keď niekoho zabijete v službe, mŕtvi budú vašim otrokom v posmrtnom živote


Odpoveď 3:

Cansao


Odpoveď 4:

Con todooooo