Aký je rozdiel medzi koordinovanou väzbou a vodíkovou väzbou?


Odpoveď 1:

V súradnicovej väzbe je jeden atóm, ktorý daruje svoj osamelý pár elektrónov druhému atómu, ktorý musí obsahovať prázdny orbitál, ktorý tieto elektróny prijíma. Koordinovaná väzba je všeobecne tvorená prechodnými prvkami. Vodíková väzba je špeciálna väzba vytvorená v dôsledku silnej sily. Tvoria ho fluór, kyslík a dusík. Neobsahujú zlúčeniny ako amoniak (NH3) a voda (H2O).


Odpoveď 2:

Súradnicová väzba je väzba medzi dvoma atómami v molekule. Jedna väzba je tvorená dvoma elektrónmi. Napríklad: H: H (H2), H: O: H (H2O) atď.

Vodíková väzba je tvorená atómom vodíka jednej molekuly a záporným atómom inej molekuly. Napríklad: HO - H…. OH2, CH30H…. O = C (CH3) 2, CH3COOH…. O (CH 2) 4O